bvgoes logo 64Algemene ledenvergadering 2019 agenda

Het bestuur van de bowling vereniging Goes nodigt U uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019

welke gehouden wordt op woensdag  05-06-2019  om 20.00 uur in Bowlingcentrum Goes. 

Hieronder staan alle stukken en agenda voor de vergadering.

 

Bestandsnaam Grootte
An Adobe Acrobat fileAgenda ALV 05-06-2019 417.53 KB
An Adobe Acrobat fileAgendapunt 3 - Notulen ALV 23-05-2018 503.08 KB
An Adobe Acrobat fileAgendapunt 6 - Balans per 31-12-2018 183.4 KB
An Adobe Acrobat fileAgendapunt 6 - Financieel Jaarverslag 2018 187.26 KB
An Adobe Acrobat fileAgendapunt 7 - Verslag kascontrolecommissie 2018 223.52 KB
An Adobe Acrobat fileAgendapunt 10 - Begroting 2019 185.13 KB
An Adobe Acrobat fileVolmacht ALV 2019 462.14 KB